Professionals

04

Professionals|

La Firma compte amb diversos professionals, altament especialitzats en Dret administratiu i en Dret urbanístic, en particular, així com en Dret immobiliari i registral.

Tots els professionals integrats en la Firma, sense excepció, són llicenciats en Dret, atresoren algun màster d’especialització en matèries relacionades amb el Dret públic, compten amb un mínim de cinc anys d’experiència professional i estan col·legiats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Els socis responsables del despatx, addicionalment, són tècnics urbanistes i membres de l’Associació Catalana de Tècnics Urbanistes (ACTU) i de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU).

Així mateix, alguns professionals de COMAS advocats imparteixen classes de Dret administratiu i de Dret urbanístic, en particular, en diverses Universitats privades.