La Firma

01

La Firma|

Benvinguts a la pàgina web del bufet d’advocats COMAS advocats, especialitzat en la prestació de serveis professionals en els àmbits relatius a la disciplina jurídica del Dret administratiu i urbanístic.  

COMAS advocats ha nascut com un projecte professional creatiu i decidit, que compta amb uns principis bàsics que constitueixen el pilar de la seva pràctica tenint sempre com a objectiu final la prestació d’un servei personalitzat i de qualitat que respon a les diverses necessitats dels seus clients. 

 

FIRMA ESPECIALITZADA EN L’URBANISME, EL MEDI AMBIENT I ELS RECURSOS NATURALS

En els nostres dies, la pràctica del Dret administratiu difícilment es pot concebre sense considerar les interrelacions, sovint estretes i complexes, d’aquesta amb d’altres disciplines, tant jurídiques com de caire tècnic.

Aquesta reflexió pren força si del que es tracta és d’exercir la professió d’advocat urbanista o d’especialista en Dret del territori i del medi ambient. Nogensmenys, el sistema urbanístic, com a subsistema, al seu torn, de l’ecològic (relació dels grups humans amb el medi) i aquest del sistema social, que abasta tots els aspectes de la vida humana, es defineix com el que explica la creació, la modificació i la conservació dels assentaments humans en el territori. Des d’aquesta concepció del sistema urbanístic es palesa el gran abast d’aquesta disciplina que, de manera indefectible, sinergia amb moltes d’altres.

COMAS advocats, conscient d’aquesta realitat complexa del Dret administratiu i, en especial, del Dret urbanístic, al marge de l’equip de juristes altament qualificats que encarnen l’essència de la Firma, compte amb un equip tècnic de col·laboradors externs especialitzats en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria, l’economia i el medi ambient, la qual cosa li permet, de forma coordinada, oferir un servei multidisciplinar als seus clients, propi de les tasques que se li confien.    

L’assessorament jurídic en els camps de l’urbanisme, el medi ambient i els recursos naturals conforma l’activitat principal de la Firma. Tanmateix, el bufet presta serveis també en matèria d’expropiació forçosa, responsabilitat patrimonial de l’administració pública, contractació administrativa, intervenció pública en l’activitat econòmica, règim local i organització administrativa, béns i serveis públics, equipaments comercials, Dret Administratiu sancionador, procediment contenciós administratiu, així com en tasques d’assessorament i intermediació immobiliària.