Sectors regulats

03

Àrees de pràctica|

SECTORS REGULATS

El despatx presta assessorament en relació amb els diversos sectors regulats, ja siguin o no serveis públics, tals com aigües, costes, comerç, ports, sanitat, mines i monts, transport, joc, telecomunicacions, energia (sector elèctric, hidrocarburs i renovables). Aquest assessorament abasta tant l’emissió d’informes i dictàmens per a l’anàlisi de qüestions puntuals, com la tramitació d’autoritzacions, concessions i demés permisos en aquests sectors.