Règim local i organització administrativa

03

Àrees de pràctica|

RÈGIM LOCAL I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Els professionals que integren la Firma presten serveis d’assessorament en l’àmbit del règim local i de l’organització administrativa, mitjançant la redacció d’informes i dictàmens sobre aquesta matèria.

Per altra banda, assessoren a l’Administració pública en la creació de personificacions instrumentals –mancomunitats, consorcis, fundacions, societats mixtes, societats públiques municipals, etc.– i actuen en tasques de col·laboració en el disseny de l’organització administrativa per a la implantació de serveis públics.