Intervenció pública en l'activitat econòmica

03

Àrees de pràctica|

INTERVENCIÓ PÚBLICA EN L’ACTIVITAT ECONÒMICA

COMAS advocats ofereix als seus clients tot tipus de serveis en els àmbits de l’assessorament i l’assistència jurídica relatius a la supervisió i regulació de determinades activitats econòmiques per part d’Administracions independents, que actuen en exercici de potestats públiques.